FRONT PAGE 2

2 Comments

 1. >
  > استاد ارجمند، جناب اقاي لادن، با درود فراوان، خواهش ميكنم شادباش هاي قلبي مرا براي چاپ كتاب وزينتان پذيرا باشيد..

  > با شادباش دوباره به شما كه چنين كتاب جالب و تاثيرگذاري را به جامعه ما ارزاني داشته ايد، اينجانب اين باور را دارم كه درك و انديشيدن به گفته هاي اين كتاب، تأثير بسزايي در رشد و پيشرفت كشورمان در راستاي أزادي، مردمسالاري و سربلنديي براي نسل هاي اينده به ارمغان خواهد أورد.
  >
  > با بهترين ارزوها،
  > S. Piroozi

 2. این کتاب به ما یاداوری میکند که فرهنگ کتاب خوانی نداریم واین یک مشکل و یک بازدارنده ایست برای مبارزه با جهل و نادانی. با شناخت گذشته به وضعیت کنونی بیشتر اشنا میشویم و بهتر میتوانیم به ارمانهای اینده مان نزدیکتر شویم این کتاب را به تمام مبارزان راه عدالت و ازادی و انسانیت توسعه میکنم

Comments are closed